You are currently viewing ชาวประมง และอุตสาหกรรมการประมง

ชาวประมง และอุตสาหกรรมการประมง

  • Post author:
  • Post category:Blog

มนุษย์เรานั้นมีกระบวนการต่างๆในการดำรงชีวิตและเลี้ยงชีพมาตั้งแต่ในโบราณกาล อย่างการล่าสัตว์เพื่อนำมากินนั้นก็มีมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์ก่อนที่จะรู้จักและเริ่มต้นในการทำการเกษตรปลูกพืชผักกินเอง และนอกจากการล่าสัตว์บนบกแล้วผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเลก็มีการหาอาหารด้วยการจับสัตว์น้ำต่างๆมากิน ในตอนเริ่มต้นนั้นก็เป็นการจับสัตว์น้ำแค่ที่บริเวณชายฝั่งที่ไม่ลึกมากสามารถลงไปถึงได้ เมื่อมีวิวัฒนาการการสร้างเรือขึ้นมาจึงทำให้มนุษย์สามารถออกเดินทางไปในทะเลหรือแม่น้ำได้ไกลขึ้นสามารถไปยังจุดที่ลึกขึ้น  และยิ่งเรือมีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถออกเดินทางได้ไกลและสามารถจับสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำได้ดังนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญการจับสัตว์น้ำเราจึงยกย่องให้เป็น ชาวประมง ต่อมาเมื่อปลาในธรรมชาติมีไม่เพียงพอหรือปลาที่เราอยากกินนั้นหายากหรือยากในการจับ ก็เริ่มมีการทำบ่อเพาะเลี้ยงปลาและเริ่มเป็นอุตสาหกรรมการประมงขึ้น เรื่องราวเกี่ยวกับประมงนั้นจะมีเกร็ดความรู้อะไรน่าสนใจบ้างตามเรามาดูกันเลย

ชาวประมง เป็นยากไหมต้องทำอย่างไรบ้าง

ในการที่จะเริ่มต้นเป็นชาวประมงนั้นไม่ว่าจะจับสัตว์น้ำเพื่อนำมารับประทานหรือบริโภคกันภายในครอบครัวหรือจะทำเพื่อส่งออกหรือค้าขายในลักษณะอุตสาหกรรมก็ตาม การเริ่มต้นที่จะเป็นชาวประมงนั้นคุณจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้และจะต้องเป็นคนใจเย็นที่สามารถอดทนรอคอยมากพอสมควร เพราะในการออกเรือแต่ละครั้งกว่าเราจะเดินเรือไปถึงจุดที่สามารถจับปลาชนิดที่เราต้องการได้ต้องใช้เวลา และกว่าที่เราจะจับปลาหรือสัตว์น้ำชนิดต่างๆได้ก็ต้องอยู่ที่จังหวะและต้องอดทนรอคอยเช่นกัน สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพื่อเป็นชาวประมงอันดับแรกคือเรื่องของสัตว์น้ำต่างๆที่เราต้องการจะจับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและอาศัยอยู่บริเวณไหน เพื่อที่เราสามารถวางแผนการจับได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถค้นหาแหล่งที่สัตว์น้ำชนิดนั้นนั้นอาศัยอยู่ได้อย่างชัดเจน และยังต้องเรียนรู้เครื่องมือเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำและเทคนิคการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากเครื่องมือดั้งเดิมที่ยังคงใช้ได้ดีตามวิถีประมงชาวบ้านแล้ว ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการจับสัตว์น้ำต่างๆเหล่านี้มากมาย เราควรเลือกใช้เครื่องมือให้มีความเหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำนั้นๆ

อุตสาหกรรมการประมงและความสำคัญในด้านต่างๆ

จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราสามารถคิดค้นวิธีการในการจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและมีเทคโนโลยีในเรื่องของการถนอมอาหารไม่ว่าจะทำในรูปแบบของ การแช่แข็งหรืออัดกระป๋องเป็นต้น เมื่อมีความต้องการทางด้านวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นก็มีการพัฒนาในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความแน่นอนในการได้รับปริมาณวัตถุดิบได้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในกระบวนการผลิตเหล่านี้ถือว่ามีบทบาททางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศแล้วการส่งออกนั้นยังเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากทีเดียว ทั้งนี้ยังส่งผลโดยตรงถึงเรื่องของการจ้างงานและอาชีพ แม้การเป็นชาวประมงทำอาชีพเดินเรือออกไปในทะเลจำเป็นจะต้องใช้ความรู้และทักษะพอสมควร  แต่ในกระบวนการนำมาคัดแยกวัตถุดิบเพื่อจัดเก็บเพื่อลำเลียงขายในประเทศ ส่งออก หรือแปรรูป  ยังจำเป็นจะต้องใช้บุคลากรอีกหลายคนหลายหน้าที่ จึงสามารถช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงานของคนทั่วไปได้อีกด้วย

Ufabet1688 พนันออนไลน์ 24 ชั่วโมง