You are currently viewing วิกฤตประมงไทยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

วิกฤตประมงไทยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

  • Post author:
  • Post category:Blog

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสัตว์น้ำสัตว์ทะเล จึงเป็นสิ่งที่มีราคาสูงมีมูลค่าที่รุนแรงพอสมควรเลยในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมันหายากมากกว่าเดิมและก็มีสัตว์หลายชนิดที่อยู่ในทะเลนานๆ ถึงจะจับมาได้สักครั้งหนึ่งเนื่องจากการทำประมงที่ล้ำเส้นเกินขีดจำกัดหรือมากจนเกินไป จึงทำให้ทรัพยากรในทะเลสูญหายไปหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้ และสาเหตุหลักๆก็มาจากการประมงที่เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น

เรือมีมากเกินไป

คำว่าเรือมีมากเกินไปในที่นี้คุณต้องแยกแยะให้ออก ว่าประมงพื้นบ้านกับประมงที่ทำแบบเชิงธุรกิจมันแตกต่างกัน สำหรับประมงพื้นบ้านต่อให้มีมากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้จับสัตว์น้ำได้หมดทะเลได้อย่างแน่นอน แต่สำหรับประมงสำหรับธุรกิจมันมีมากจนเกินไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการจับสัตว์น้ำได้ และมันก็เป็นสิ่งที่ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการออกกฎหมายมาควบคุม

อวนที่ใช้

อีกหนึ่งปัญหาที่ยังแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะว่าการจับปลานั้นก็จำเป็นจะต้องใช้อวนในการจับ ดังนั้นการออกกฎหมายมาเพื่อดูแลสัตว์น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและก็มีการออกมาแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่นักเพราะยังมีการใช้อวนลากที่จับสัตว์น้ำทุกประเภท ที่หลุดเข้ามาภายในอวนไม่ว่าจะเป็นปลาขนาดใหญ่หรือปลาขนาดเล็ก ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างการประมงพื้นบ้านกับเชิงธุรกิจ ต้องบอกเลยว่าการทำประมงเชิงธุรกิจสร้างความเสียหายได้มากกว่า

ปัจจุบันเตรียมรถวันทำประมง

สิ่งที่ถูกวางแผนเอาไว้ในวันข้างหน้าเลยก็คือการลดการประมง โดยการที่ให้วันที่เรือออกไปทำประมงได้กับวันที่ควรจะหยุดในการทำประมง เพราะว่าจำนวนสัตว์น้ำในตอนนี้มันเข้าขั้นวิกฤต ดังนั้นควรที่จะกำหนดการทำประมงในแต่ละครั้ง เพื่อที่จะได้ทำให้สามารถมีผลผลิตที่ยั่งยืน และทำให้สภาพของสัตว์น้ำสัตว์ทะเลส่วนใหญ่กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม